1. Doradztwo w zakresie pozyskiwania środków UE dla:
  • przedsiębiorców
  • samorządów
  • szpitali
  • NZOZ
  • innych podmiotów organizacyjnych
2. Przygotowywanie wniosków aplikacyjnych
3. Opracowywanie studium wykonalności
4. Badanie rynku, analizy konieczne do projektu
5. Negocjacje
<< STRONA GŁÓWNA    
  sukcesy w pozyskiwaniu funduszy     różnorodność przygotowywanych projektów  
  referencje beneficjentów, którzy uzyskali dofinansowanie projektów z funduszy UE
 
  © 2005 by unimar